OVER HET PROJECT

Actie Vakantiegeld delen. Het doel van de actie is tweeledig: geld inzamelen voor mensen die niet op vakantie kunnen of dagjes uit omdat ze daar de financiële middelen niet voor hebben. Tweede doel is kerkmensen bewust maken van armoede in Amersfoort c.q. het arm/rijk vraagstuk. Voor deze actie ontwierp ik de uitingen.

 

PROJECT DETAILS

• Posters

• Flyers

 

KLANT

Protestantse Gemeente Amersfoort