OVER HET PROJECT

Straatjutterskatwijk. Er ligt heel veel zwerfafval op straat, in de struiken, in en langs sloten en rivieren en op het strand en in zee. Veel van dit vuil vergaat niet of nauwelijks en kan na jaren van verval in bijvoorbeeld een sloot, geheel gedegradeerd in de plastic soep terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat we proberen het tij te keren en de strijd met zwerfafval aan te gaan. Door in kaart te brengen hoeveel mensen er al individueel zwerfafval rapen, wil deze website bijdragen aan de zichtbaarheid daarvan en als gevolg ook anderen te stimuleren een steentje bij te dragen.

 

PROJECT DETAILS

Website

 

KLANT

Straatjutterskatwijk

www.straatjutterskatwijk.nl